جهاد و حقوق بين الملل اسلامي (ظاهر القاسمي)
40 بازدید
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
نقش: مترجم
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی