آسیب شناسی سازمانی در یک شرکت دولتی
43 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی » تابستان 1385 - شماره 21 » 24 صفحه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385/4/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی