شعر
38 بازدید
محل نشر: جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی) » مرداد 1366 - شماره 100 » 2 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی