بررسی نقش عوامل استرس زا در صد بیمار قلبی مراجعه کننده به یک درمانگاه قلب دانشگاهی مشهد
35 بازدید
محل نشر: اصول بهداشت روانی » پاییز و زمستان 1381 - شماره 15 و 16 »11 صفحه - از 99 تا 109
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی