فرهنگ نگاری و فرهنگ سازی
38 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » پاییز و زمستان 1384 - شماره 23 و 24 »(31 صفحه - از 316 تا 346)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فرهنگ‏نگاری و معجم‏نویسی، راهی مستقیم به فرهنگ‏سازی و گفتمان‏پروری دارد. در این نوشتار، یکی از تازه‏ترین مجموعه‏های فرهنگ‏نگارانه نقد و بررسی شده است تا عذری به پیشگاه پیشینیان آورده شود و هشداری برای پسینیان باشد. از آنجا که حوزه‏های علمیه، متولیان رسمی و غیررسمی حمایت از کیان دین و ایمانیان هستند، جا دارد به این‏گونه آثار و زمینه‏های پیدایی آنها توجه بلیغ بذل نمایند؛ توجهی که نه اساسِ سلبی، که بنیانِ ایجابی دارد؛ یعنی خویش، کمر همت بربندند و قلم حمیّت به دست گیرند و در مرزهایِ فرهنگ دینی، برج و باروهای بصیرت برافرازند. همه فواید و برکات قلم، خلق انشاءهای ادیبانه یا ناز و کرشمه‏های شاعرانه در عبارت نیست. فرهنگ‏بانان را است که تیغ چوبین به کارزار نبرند و از نخست بنگرند تا نگردد کارْ زار. در این نوشته، پاره‏هایی از نواقص و نقایص یکی از موسوعه‏هایی را که دعوی انصاف و جامعیت نسبی دارد، برشمرده‏ایم تا نویسندگان و فرهنگ‏گستران دین‏مدار، بیش از پیش، رسالتِ خویش را در فرهنگ‏نامه‏نویسی به یاد آورند. کلید واژه‏ها: فرهنگ‏نگاری؛ فرهنگ‏سازی؛ ارزش داوری؛ اَعلام دینی.