حوزه و ادبیات
34 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » پاییز و زمستان 1384 - شماره 23 و 24 » (11 صفحه - از 37 تا 47)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر، پاسخ‏های مکتوب نویسنده به پرسش‏های نانوشته در اذهان است. پس از تبدیل پرسش‏ها، به تیترها و عناوین مستقل، در ذیل هر یک خلاصه نظر و تجربه خود را آورده‏ام. در این مختصر به نقش زیرساختی و کاربردی ادبیات اشاره کرده و از این رهگذر درباره ضرورت پرداختن به ادبیات در حوزه سخن گفته‏ام. ارزیابی پیشینه ادبی حوزه، سنجش وضع کنونی، مفید و موءثر بودن نگاه ابزاری به قلم و ادبیات، سبب سستی در وجهه ادبی ـ هنری آثار حوزه، وامداری ادب و هنر ایرانی به اندیشه حوزه، آموزش‏های لازم برای حوزویان و فراگیری مهارت‏های ادبی و قلمی، بایستگی و بهینگی انواع ادبی برای حوزویان، تناسب آثار ادبی حوزه با جایگاه فکری و مردمی آن و تأثیرهای متفاوت مطالعه آثار دگراندیشان در کم و کیف آثار ادبی حوزه، از دیگر موضوعاتی است که در این مختصر، مجال اشاره به آنها را یافته‏ام. کلید واژه‏ها: حوزه، ادبیات، آموزش ادبی، ابزارانگاری ادبیات، آسیب‏شناسی ادبیات صنفی.